به دلیل عدم توانایی ارسال پیامک از شماره های عادی و تبلیغاتی به مشترکانی که خط تبلیغاتی خود را بسته اند، سیستم های مخابراتی شماره های خدماتی را معرفی کرده اند، این شماره ها قادر به ارسال پیامک به کلیه مشترکین می باشند و از این رو برای پیامک های خدماتی و اطلاع رسانی استفاده می شوند.

پنل ISMS میتواند به راحتی شماره ارسال کننده پیامک شما را در اصطلاح وایت لیست یا خدماتی نماید تا بتوانید بدون محدودیت به تمامی مشتریان خود پیامک ارسال نمایید.