سیاست قیمت گذاری تعرفه پیامک در پنل ها مختلف بوده و معمولا با توجه به نوع پنل خریداری شده یا در اصطلاح بسته پنل متفاوت میباشد.

ISMS با افتخار اعلام میکند که دارای پایین ترین نرخ پیامک میباشد و این تعرفه از ۱۷۷ ریال شروع میشود.