ارسال پیامک امروزه به دلیل گسترش استفاده از تلفن همراه یکی از نیازهای اساسی همه نرم افزارها می باشد.

جهت ارسال پیامک در برنامه خود بسته به هر زبانی که در آن برنامه خود را نوشته اید باید از یکی از وب سرویس های پیامکی ارسال نمایید.

ISMS با ارائه انواع وب سرویس یکی از پرکاربردترین پنل ها در این زمینه میباشد