یکی از قابلیت های بسیار پرکاربرد پنل پیامکی ISMS ارسال پیامک هشدار در زمان رسیدن موجودی پیامکی کاربر به حد تعیین شده توسط خود کاربر می باشد.

بدین صورت سرویس های شما اعم از وب سرویس های پیامک هیچگاه از دسترس خارج نبوده و همواره مطمعن خواهید بود که پیامک های شما ارسال میشوند.