برخی کاربران همواره این سوال را دارند که چرا پیامک های آنها به دست مخاطبین نمی رسد. در خصوص این موضوع ذکر چند نکته الزامی است.

اگر در لحظه ارسال پیامک ، فرد مورد نظر شما آنتن موبایل داشته و به شبکه وصل باشد احتمال رسیدن پیامک شما بیش از ۹۹ درصد می باشد. اما در صورتی که در آن لحظه شخص مورد نظر دسترسی به شبکه اپراتور نداشته باشد یا اصطلاحا آنتن موبایل نداشته باشد پیامک شما شانس کمتری برای دریافت پیامک خواهد داشت.

برای اطمینان از رسیدن پیامک خود به دست فرد مورد نظر می توانید در گوشی های اندروید گزینه Delivery پیامک یا اعلان دریافت پیامک را فعال نمایید تا از رسیدن پیامک به طرف مورد نظر اطمینان پیدا کنید. در گوشی های آیفون در حال حاضر این قابلیت وجود ندارد.