سرشماره به اعداد ابتدای شماره های مجازی اطلاق میشود و نشان دهنده اپراتور خط مورد نظر می باشد. اپراتور های مختلفی این خطوط را ارایه میدهند. از جمله این اپراتور ها 5000 و 1000 و 2000 میباشند.

پنل ISMS بزرگترین ارایه دهنده سرشماره های خدماتی و تبلیغاتی میباشد. با ثبت نام در ISMS میتوانده سرشماره خود را فعال و از آن اقدام به ارسال پیامک به مشترکین اپراتور های مختلف نمایید