شماره های تبلیغاتی و خدماتی از انواع خطوط قابل فعالسازی جهت ارسال و دریافت پیامک در سامانه های پیامکی و وب سرویس میباشند.

شماره های خدماتی دارای قابلیت تبلیغ نبوده و فقط جهت ارسال پیامک های اطلاعرسانی به مشتریان هستند و از مزایای استفاده از آنها این است که بدون محدودیت میتوانید به همه مشتریان چه بلام و چه غیر بلاک پیامک ارسال نمایید

شماره های تبلیغاتی شماره هایی هستند کهقادر به ارسال انبوه به انواع بانک شماره می باشند و از مزایای آنها این است که پس از ارسال بالا بلاک نمیشوند، این شماره های فقط به کسانی میتوانند پیامک ارسال کنند که پیامک تبلیغاتی آنها باز است.

پنل ISMS از بزرگترین ارایه دهندگان شماره های مختلف حهدماتی و تبلیغاتی آماده پاسخ به هرگونه سوال شما راجب خطوط خدماتی و تبلیغاتی می باشد.