پنل های پیامکی دارای قابلیت ارسال پیامک به مشتریان در قالب متن استاندارد با ارسال متغیرها در متن به ازای هر مشترک می باشند.

با این کار در زمان صرفه جویی کرده و میزان خطا بسیار پایین خواهد آمد.

پنل پیامک ISMS دارای الگو پیامک بسیار قدرتمند میباشد که کاربران میتوانند به راحتی به تعداد زیادی از مشتریان خود متون خاص آنها را تنها در یک اجرا ارسال نمایند.