سامانه آی اس ام اس به راحتی شما را قادر به ارسال پیام به راحت ترین نحو ممکن می نماید، برای ارسال پیام در افزونه Gravity Forms مربوط به WordPress کافیست در فایل functions.php کد زیر را اضافه نمایید:


add_action( 'gform_after_submission_**form_id**', 'post_to_third_party', 10, 2 );
function post_to_third_party( $entry, $form ) {
    
    $data = [
        'username' => "**username**",
        'password' => "*password***",
        'mobiles' => array(rgar($entry,'mobile_param')),
        'body' => 'متن پیام',
        'sender' => '',
    ];
    $remote = wp_remote_get( 'http://ws3584.isms.ir/sendWS?'. http_build_query( $data ));
    
    $response = wp_remote_retrieve_body( $remote );
    
    $result = json_decode( $response, true );
    
    if ( ! empty( $result["code"] ) && ! empty( $result["message"] ) ) {
        //Failed Send
    } else {
        //Success Send
    }
}

username :
نام کاربری شما در جهت ورود به پنل
password :
همان رمز عبور شما
form_id :
شماره فرم

توضیحات:
حتما پارامترهای خود را از فرم مانند نمونه توسط تابع rgar دریافت کنید.