پیامک مکان محور

پیامک مکان محور یا LBS – Location Based SMS یکی از جدیدترین سرویس های پنل پیامکی iSms میباشد. با استفاده از این قابلیت قادر خواهید بود به گروه خاصی از مردم در نقطه خاصی از نقشه کشور که آن را روی نقشه مشخص میکنید پیامک خود را ارسال نمیایید.

به این نوع ارسال پیامک زنده همراه اول نیز گفته میشود.

از قابلیت های پیامک مکان محور میتوان:

ارسال پیامک به نقطه مشخص شده روی نقشه به شعاع دلخواه

ارسال پیامک به آقایان یا بانوان
ارسال پیامک به سنین خاص

ارسال پیامک به کسانی که وارد آن منطقه میشوند
ارسال پیامک به کسانی که منطقه موردنظر را ترک میکنند
ارسال پیامک به کسانی که در آن منطقه هستند
و ارسال پیامک به کسانی که ساکن آن منطقه هستند


اشاره کرد.

در پنل پیامک آی اس ام اس میتوانید به راحتی سناریو ارسال پیامک مکان محور خود را با بهترین تعرفه تعریف و ارسال نمایید، کسانی که ساعت و تاریخ مشخص شده شما در منطقه مدنظر حضور دارند پیامک شما را دریافت خواهد کرد.