نرم افزارهای ارتباط با مشتری یا CRM ها امروزه در بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ در حال استفاده هستند، نیاز بسیار بالایی وجود دارد تا برای اطلاع رسانی های مختلف در این نرم افزار ها پیامک ارسال شود، پنل ISMS بزرگترین ارايه دهنده سرویس به نرم افزارهای رایج CRM موجود در ایران میباشد.