ارسال پیامک بر اساس الگو و یا پترن یکی از سریعترین روش های تایید و ارسال آنی پیامک از وب سرویس پیامکی میباشد،

ارسال از الگو به این ترتیب است که شما ابتدا یک یا چند الگوی مشخص برای ارسال پیامکهای خدماتی خود تعریف مینمایید و هر کدام دارای کد یکتایی هستند، پس از تایید مدیر با وب سرویس های ویژه میتوانید با ارسال کد جایگزین و شماره الگو و شماره گیرنده اقدام به ارسال پیامک با آن الگوی ثابت تایید شده نمایید،

پنل آی اس ام اس این امکان را دارد که بدون نیاز به تعریف الگو پیامک های خدماتی خود را با سرعت سریع و آنی و بدون نیاز به تعریف شماره خدماتی و بدون پرداخت هزینه اضافی به دست گیرندگان خود برسانید.

پنل آی اس ام اس یکی از پیشرفته ترین سیستم های بررسی محتوا را دارد و بر اساس آن نیازی به تعریف الگو و محدودیت های مشابه نیست.